Archiwum (poprzedni serwis WWW) 21 maja 2019. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wielgomłyny
tel. +48 44 787-10-87
urzad@wielgomlyny.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych

Projekt pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielgomłyny”

otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

Wysokość dofinansowania to 90 tyś. zł

Projektem objęci zostali uczniowie z klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Wielgomłyny: PSP w Zagórzu, PSP w Wielgomłynach, PSP im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie. Łącznie w projekcie uczestniczy 120 dzieci w tym 52 dziewczynki i 68 chłopców.

W ramach projektu są sfinansowane zajęcia dodatkowe wpierające indywidualizację procesu nauczania, których potrzeba realizacji wynika bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy oraz doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce dydaktyczne  i sprzęt specjalistyczny niezbędne do realizacji założeń procesu indywidualizacji nauczania w danej szkole.

Lista zajęć dodatkowych, o których mowa w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” jest lista otwartą, co oznacza że dobór zajęć jest dostosowany, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, do potrzeb danej szkoły.

W PSP w Zagórzu przeprowadzone będą:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją;

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej.

W PSP w Wielgomłynach i w Krzętowie przeprowadzone będą:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją;

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w kierunku matematyczno – przyrodniczym.

Celem realizowanego projektu jest:

- zwiększenie stopnia wykorzystania w szkole aktywnych metod uczenia poprzez rozbudowę bazy dydaktycznej;

- zapewnienie dzieciom w I etapie edukacyjnym bogatej oferty edukacyjno  - wychowawczo – profilaktycznej, zgodnie z ich indywidualnymi problemami.

Efektem realizacji zamierzonych celów jest zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego).

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2012/2013.

 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA